Guia CRENCO de bones pràctiques intergeneracionals

 

Estructurar un mapa conceptual per a projectes intergeneracionals