Política de privacitat

Aquest portal, és titular de la Fundació Sant Joan de Déu amb NIF G-62978689, domicili al carrer Santa Rosa, 30-57, 3a. planta Edifici Docent, 08950 d’Esplugues de Llobregat, i telèfon 936 00 97 51.La Fundació Sant Joan de Déu és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres usuaris, clients o proveïdors, actuant de manera responsable i transparent al respecte.La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) té per objecte informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal que facilitis. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web https://www.crenco (en endavant, “el Lloc Web”), o per via telefònica, correu electrònic o correu postal. Si és el cas, es detallarà si les dades poden ser utilitzats per tercers.

En aquest document intentem proporcionar-te una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. Et recomanem que llegeixis la nostra Política i et posis en contacte amb nosaltres si tinguessis qualsevol dubte.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i / o productes.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris del Lloc Web https://www.crenco, candidats a llocs de treball o tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades del siguin necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les teves dades és:

Fundació de Recerca Sant Joan de Déu
N.I.F: G-62978689
Adreça: carrer Santa Rosa, 30-57, 3a. planta Edifici Docent, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 936 00 97 51.
Correu electrònic: dpd@crenco.org

 

 

Com et pots posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu?

Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu a la següent adreça de correu electrònic:

dpd@crenco.org

Per quant de temps conservem les teves dades?

Es mantindran les vostres dades fins la sol·licitud de baixa del servei d’accés als programes intergeneracionals i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quan estarem legitimats per al tractament de les teves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que ens proporcions (i) quan aquesta informació sigui necessària per a l’enviament de la informació sol·licitada; (Ii) per a la gestió del Lloc Web (i els seus serveis associats); i (iii) per al compliment d’obligacions legals imperatives que derivin de el Dret de la Unió Europea o dels estats membres.

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu ha d’adoptar les accions necessàries per a garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i tracti s’emprin de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que haguessis facilitat a través del Lloc Web.

Així mateix, mentre siguis usuari, també estarem legitimats per utilitzar les vostres dades per tal de informar-te de les ofertes, promocions, productes, serveis, circulars o campanyes que considerem que puguin ser del vostre interès tenint en compte els serveis i tractaments contractats amb anterioritat. En tot cas, podràs oposar a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les dades sempre recaptarem el teu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Tens dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

 

 

A qui comuniquem les teves dades?

Les teves dades seran comunicades, si cal, als estaments oficials públics i entitats privades que, per obligació legal o necessitat operativa, hagin d’accedir a les dades.

Fora dels casos anteriors, abans de cedir les vostres dades personals a una altra entitat privada et informaríem prèviament i sol·licitaríem el teu consentiment.

Quins drets s’emparen en relació a el tractament de les teves dades?

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament de les teves dades que realitzem a la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu. En concret:

  • Tens dret a accedir a les teves dades personals per a conèixer quins estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu deixarà de tractar les teves dades, llevat que concorrin motius legítims imperiosos o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
  • Tindràs dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que haguessis facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.

Pots exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica dpd@crenco.org

Respondrem als teus peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la teva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es pot prorrogar altres dos (2) mesos, i en aquest cas t’informarem oportunament dins el termini d’un (1) mes des de la recepció de la teva sol·licitud.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creus que no hem satisfet l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el teu lloc de residència. En aquest sentit, pots consultar les diferents autoritats de control en el Lloc Web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació et preguem et posis en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic (dpd@crenco.org) o Personant al Departament de Gestió de CRENCO a la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu, carrer Sant Rosa , 39-57, 3a. planta Edifici Docent, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona, ​​amb la finalitat d’intentar solucionar la discrepància de forma amistosa.

Tens dret a retirar el teu consentiment?

Sí, en qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment per al tractament de les teves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les que hagis prestat el teu consentiment. Pots exercir aquest dret contactant amb el Departament de Gestió de CRENCO:

Fundació de Recerca Sant Joan de Déu
Direcció: carrer Santa Rosa, 39-57, 3a. planta Edifici Docent, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 936 00 97 51.
Correu electrònic: 
dpd@crenco.org

Hi ha la opció a modificar la present Política de privadesa

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu es reserva el dret a modificar la present Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzacionals i de el sector. No limitarem els drets que et corresponen d’acord amb la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions substancials en ella sense informar-se prèviament. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, t’enviaríem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés a determinats aspectes i -en casos excepcionals- fins i tot et sol·licitaríem novament el teu consentiment).

Darrera actualització: Gener 2021