Nosaltres

¿Que és CRENCO?

Que és el projecte CRENCO

El projecte CRENCO és un projecte sense ànim de lucre que pretén crear un model/programa educatiu Inter generacional que es pugui implantar a totes les escoles en horari lectiu, adaptant la programació de les activitats lúdiques i educatives als objectius i projectes de cada escola. Un projecte multicentric i multidisciplinar on participen els diversos centres amb els seus equips de professionals i col.laboradors. On també rebem recolzament de persones solidàries que volen sumar-se. Tots junts treballem en la mateixa direcció, fomentant aquesta tasca tan important que s’anomena educació, que no només s’aprèn a l’etapa infantil sinó que s’ha d’anar treballant durant totes les etapes de la vida.

Escoles residències i casals de gent gran treballaran en col·laboració durant tot el curs escolar. El projecte de treball anual s’ajustarà a la programació, objectius i activitats dels projectes de cada escola. L’objectiu dels programes és aconseguir treballar amb nens/es, adolecents i gent gran valors tan importants com compartir, construir, participar, respectar, acompanyar, col·laborar.

Volem construir una plataforma on centres educatius, residències i casals de gent gran puguin tenir un espai de treball comú, on disposar d’ eines, recursos i espais que ajudarien a gestionar i desenvolupar els seus propis projectes. Una formació combinada amb espais d’interacció presencial i de treball en xarxa.

Aconseguir crear una societat per a totes les edats, enfortint la solidaritat des de la infància donant l’oportunitat a la gent gran de reintegrar-se i seguir formant part de la comunitat activa.

Entitats que ho fan possible

El nostre més sincer agraïment a tots els partners, que fan que aquest projecte sigui una realitat.